VNPT VINAPHONE - HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG 2019

HMG vô cùng vinh dự được đồng hành cùng Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone tổ chức sự kiện khách hàng cuối năm vào 6.1.2020 tại Hà Nội.

Cùng HMG nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ diễn ra trong sự kiện dưới đây:

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-1.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-2.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-3.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-4.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-5.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-6.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-7.jpg

/upload/image/VNPT-VINAPHONE---H%E1%BB%98I-NGH%E1%BB%8A-KHACH-HANG-2019-8.jpg

HMG là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Đại hội cổ đông,… cho các doanh nghiệp lớn như VNPT, BSR, BSC, CMC.

Liên hệ với HMG để có trong tay đội ngũ Event chuyên nghiệp, mang đến những sự kiện thành công cho doanh nghiệp của bạn:

________________________________

Liên hệ với HMG:

  • Email: hello@hmmedia.vn
  • Hotline: (+84) 963.186.388
  • Website: www.hm-group.vn  

DỊCH VỤ KHÁC

Tải hồ sơ năng lực