Được thành lập từ năm 2015, là một trong những agency hàng đầu trong lĩnh vực Marketing. Chúng tôi cung cấp chiến lược và các giải pháp đổi mới đáp ứng tốt nhất nhu cầu, đem lại giá trị và hơn thế nữa cho từng doanh nghiệp.
Được thành lập từ 2016, VR PLUS là một trong những Creative Agency tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các giải pháp thực tế ảo, công nghệ 360 và thực tế ảo tăng cường (AR). Chúng tôi sản xuất các nội dung 3D & 360, đồng thời tư vấn tích hợp những công nghệ trải nghiệm này trên các nền tảng khác nhau, trong các giải pháp & chiến lược marketing tổng thể của mọi thương hiệu.
Tải hồ sơ năng lực