BSR - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

Lần thứ 2 liên tiếp, HMG vinh dự đồng hành cùng Công ty cổ phần Lọc Hoá Dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2019.
Là một Agency có nhiều năm đồng hành cùng các doanh nghiệp niêm yết, HMG đã mang tới các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất giúp BSR tổ chức thành công Đại hội lần này:

•  Bầu cử & Kiểm phiếu tự động 
•  Hiển thị realtime số lượng cổ đông tham dự 
•  TVC giới thiệu doanh nghiệp 
• Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

________________________________

Liên hệ với HMG:

  • Email: hello@hmmedia.vn
  • Hotline: (+84) 963.186.388
  • Website: www.hm-group.vn  

DỊCH VỤ KHÁC

Tải hồ sơ năng lực