TVC quảng cáo – Mobifone triệu trái tim kết nối

Một TVC quảng cáo 30s nằm trong series nội dung quảng cáo của Mobifone đã được HM Media team triển khai trong vòng nửa tháng để kịp ra mắt trong chiến dịch quảng cáo. Mặc dù thời gian nhận briefs khá gấp bao gồm cả xây dựng kịch bản, duyệt rồi hậu kì, voice over nhưng cuối cùng dự án đã thành công tốt đẹp.

Dự án là sự kết hợp giữa MVV SnB và HM Media thực hiện!

Xem thêm các dự án production của HM Media tại đây nhé!

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn triển khai dịch vụ TVC quảng cáo này: