Viết bài PR cho doanh nghiệp như thế nào?

Bạn cần viết bài PR cho doanh nghiệp mình để bán hàng? Hay để viral thương hiệu. Nhưng chưa biết...