Đào tạo chatbot, hướng dẫn thiết lập cho người mới bắt đầu

Workshop Đào tạo Chatbot tại TP.HCM đã khép lại, kết thúc chuỗi chủ đề “Hướng dẫn thiết lập Chatbot”...