Lần đầu làm MV – Chia sẻ của Leader dự án

Cách đây 4 tháng, team được nghe về một dự án Digital Marketing tổng thể. Ở đó, không chỉ đơn thuần...