NGÀY ĐẦY HỨNG KHỞI CÙNG PIAGGIO – BIỂU TƯỢNG Ý

Mang tinh thần trẻ trung và phong cách Ý, ngày 21/10 vừa qua Piaggio đã mang đến tuần lễ Văn hóa Ý...