TVC quảng cáo – Mobifone triệu trái tim kết nối

Một TVC quảng cáo 30s nằm trong series nội dung quảng cáo của Mobifone đã được HM Media team triển...