PIAGGIO VIETNAM – Career Seminar 2019

Một dự án điển hình của sự kết hợp giữa Digital Marketing và tổ chức sự kiện đã mang lại thành công tốt đẹp cho “Career Seminar 2019” của Piaggio Vietnam vào ngày 23/04/2019 tại Hà Nội. Một Event Marketing cho thương hiệu thành công được hội tụ bởi các nền tảng online với ứng […]