Lựa chọn và đánh giá hiệu quả của KOL trong chiến dịch marketing

Việc sử dụng Influencer trong chiến dịch marketing là một hình thức Branding vô cùng phổ biến đối...