Lễ ký kết và hợp tác chiến lược của VNDIRECT

Ngày 03/11/2016, VNDIRECT và Công ty Chứng khoán Quốc tế CIMB Singapore – một trong những CTCK có...