Tổ chức Team Building cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

1. Tại sao lại là các công ty vừa và nhỏ? Theo một số liệu thống kê gần đây thì số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam là rất đông đảo và luôn có xu hướng ngày một gia tăng, và để các công ty này tồn tại được và phát triển […]