YOUNG HIT YOUNG BEAT GALA 2017 – CẢM XÚC LẮNG ĐỌNG

Một chương trình Gala – Team Building kết hợp trong hành trình 02 ngày tại Hoà Bình của học viên âm...