Chiến dịch Marketing ra mắt sản phẩm áp dụng những event nào

Chiến dịch marketing không thể thiếu công đoạn tổ chức event. Bạn cần phải hiểu được chiến dịch của...