Menu

Sáng tạo và sản xuất nội dung

FB-Ads (CPC, CPM, CPL), Seeding (group)Google Search (Ads, GDN)

Thiết kế Website 

Tổ chức khoá học

MCG

Heineken Hanoi

Sáng tạo và sản xuất nội dung

FB-Ads (CPC, CPM, CPL), Seeding (group) 

Google Search (Ads, GDN)

Thiết kế Landing page

Tổ chức sự kiện, hội thảo

Heineken Hanoi

Sản xuất nội dung

FB-Ads (CPC, CPM, CPL), Seeding (group)

Google Search (Ads, GDN)

Thiết kế Website 

Tổ chức sự kiện, khai trương

RYLKO

VR 360/Video 360

Sản xuất nội dung

Facebook, Google, Youtube Ads

Zalo, Banner display network

Seeding (Page/Group), KOLs

The Manor Center Park

Star Fitness

Sáng tạo và sản xuất nội dung

FB-Ads (CPC, CPM, CPL), Seeding (group)

Google Search (Ads, GDN)

Thiết kế Website

Star Fitness

Digital

HM MEDIA CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

  • Quản lý & tổ chức sự kiện chuyên nghiệp
  • Tư vấn & triển khai Digital Marketing
  • Sản xuất nội dung 360 / Virtual Reality và ứng dụng vào sự kiện, Digital
  • Sản xuất Video doanh nghiệp
  • Thiết kế thương hiệu
  • Thiết kế website

 

LIÊN HỆ
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH CHÓNG