“Race to the future” – Sự kiện lớn nhất trong năm của Cộng đồng Thần đèn 4.0

   Ngày 12-14/07/2020 vừa qua,  hành trình “Race to the future” 2020 của Cộng đồng Thần đèn 4.0 đã...